ПроАктивен Персонал ООД предлага курсове за повишаване на квалификацията, както и одобрени програми за обучение на педагогически специалисти в системата на училищното образование, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН в няколко основни направления.

За актуален график на провеждане на курсовете и повече информация: trainings@proactive.bg