проект ProActive.Construction  подкрепя развитието на професионалното обучение в областта на управлението на проекти, управлението на персонала, управлението на информацията и управление на знанието в строителството.