Представят се оперативните възможности за дигитализация на управлението на доставките в строителните проекти чрез специализираните софтуери BusinessSoft Building/Building.Cloud/Workstream.Construction

Брой кредити: без кредити

Курсът запознава с оперативността за дигитализация на управлението на ресурсите в строителните проекти на специализираните софтуери BusinessSoft Building/Building.Cloud/Workstream.Construction

Брой кредити: без кредити

Представя възможностите за дигитализация на управление на транспорта и логистиката в строителните проекти чрез специализираните софтуери BusinessSoft Building/Building.Cloud/Workstream.Construction

Брой кредити: без кредити

Представя възможностите за дигитализация на управлението на механизацията в строителните проекти чрез специализираните софтуери BusinessSoft Building/Building.Cloud/Workstream.Construction

Брой кредити: без кредити

Курсът разглежда съвременни софтуерни решения и използването на софтуер за по-ефикасен мениджмънт и управление на ресурсите на организацията.

Лектори са инж. Франческа Белтран, Никола Добрев, д-р Христо Христозов

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения. 


Брой кредити: без кредити