Управление на строителството чрез специализирани софтуери: BusinessSoft Building/ Building.Cloud/ WorkStream.Construction.

Брой кредити: без кредити

Софтуер за планиране и изготвяне и управление на графици и управление на строителството чрез MS Project.

Брой кредити: без кредити

Софтуер за планиране и изготвяне и управление на графици и  управление на строителството чрез BusinessSoft Building/Building.Cloud/WorkStream Construction.

Брой кредити: без кредити