Курсът проследява правната рамка, задаваща изискванията и стандартите за управление на документите в строителството:

- Електронни документи
- Дигитализация на архивите
- Електронен обмен на документи
- Архивиране и съхранение на документи

Брой кредити: без кредити

Курсът има за цел да запознае с оперативността на специализираните софтуери за управление на документооботота, договорите и взимоотношения с контрагентите в строителството.

Брой кредити: без кредити

Курсът запознава с оперативността на софтуер за управление на качеството, съответствието с различни сертификационни системи (напр. ISO 9000, 14001, 45001, 27001 и др.) и вътрешен одит в строителството.

Брой кредити: без кредити