Курсът разглежда необходимостта от информация за интегрираната стойностна верига, ИКТ решения и тяхната бизнес стойност, както и организационните промени, свързани с бизнес процеси, роли и отговорности. Лектор е Марио Капути, Изпълнителен директор на In2it, директор на магистърската Програма по управление на СИМ на Politecnico di Milano 

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения. 


Брой кредити: без кредити