Курсът представя практическото приложение на информационните технологии в строителния процес.

Брой кредити: без кредити

Дигитални системи за мониторинг на строителните проекти.

Брой кредити: без кредити

Запознаване със съществуващите системи за мониторинг и отчет базирани на изкуствен интелект (AI).

Брой кредити: без кредити

Софтуер за оперативен контрол в строителните проекти - Checklist и други.

Брой кредити: без кредити

Курсът разглежда практически приложения на нови дигитални технологии в различни етапи от процеса на планиране и контрол.

Лектори са арх. Даниела Иванова, Коста Върбанов, инж. Станислас Дерменджиев, инж. Драго Милчев.

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения.


Брой кредити: без кредити

Курсът дискутира практическото приложение на информационните технологии в строителния процес - как те подпомагат планирането и изпълнението на работата.

Лектор и са Марио Капути, Велко Жанич, и Марко Занолини.

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения. 


Брой кредити: без кредити