Дигитализация на финансовото управление, планиране, бюджетиране, контрол и отчитане (приходи, разходи, парични потоци, активи и др.) на строителните проекти -  чрез BusinessSoft Building/Building.Cloud/WorkStream Construction/WorkFlow.

Брой кредити: без кредити

Дигитализация на бизнес анализа на изпълнението на строителните проекти - чрез BusinessSoft Building/Building.Cloud/WorkStream Construction/WorkFlow/MS Power Bi

Брой кредити: без кредити