Запознавааа със съществуващите стандарти за управление на рисковете в проектите в строителството.

Брой кредити: без кредити

Представя дигитални решения за управление на риска в проектите в строителството.

Брой кредити: без кредити