Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Програмата на този курс предлага въвеждането на основните понятия и процеси впроизводството на здравословна храна, и нейната отговорна консумация.

Целта на програмата е да предостави модел за изграждане на хранителна грамотност като част от по-общата методика за преподаване на специални или общообразователни предмети в училище. Стъпвайки върху някои неформални методи на обучение програмата е насочена към усъвършенстване на знания и умения в следните направления, свързани със здравословното хранене:

 • Знания, нагласи и умения,свързани с храните
 • Управление на рисковете, свързани с хранителния избор на домакинството
 • Влияние на избора на храна върху диетата и здравето, бюджета и околната среда
 • Технологични процеси в производството на различни храни
 • Разбиране за здравето, благосъстоянието и безопасността
 • Четене и разбиране на етикетите на храната
 • Хранителна сигурност
 • Понятие за здравословна диета
 • Общински и национални продоволствени политики
 • Изисквания и роля на контролните органи
 • Публичният образ на храната
Брой кредити: 1