Курсът разглежда необходимостта от информация за интегрираната стойностна верига, ИКТ решения и тяхната бизнес стойност, както и организационните промени, свързани с бизнес процеси, роли и отговорности. Лектор е Марио Капути, Изпълнителен директор на In2it, директор на магистърската Програма по управление на СИМ на Politecnico di Milano 

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения. 


Брой кредити: без кредити

Курсът дискутира употребата на дигитални технологии в организацията и ролята им в ускоряването и подобряването на строителния процес. Лектори са арх. Петър Пенчев и инж. Неделчо Ганчовски.

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения. 


Брой кредити: без кредити

Курсът обсъжда ситуацията със използваните стандарти, правила, и законодателство в сектора на строителството.

Лектори са инж. Румела Атанасова и д-р Христо Христозов.

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения. 


Брой кредити: без кредити

Курсът дискутира практическото приложение на информационните технологии в строителния процес - как те подпомагат планирането и изпълнението на работата.

Лектор и са Марио Капути, Велко Жанич, и Марко Занолини.

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения. 


Брой кредити: без кредити

Курсът разглежда употребата на информационни технологии с цел подобряване на финансовия и управленческия контрол върху строителния процес.

Лектори са Андреа Тиверон и инж. Борис Сачански

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения.

Брой кредити: без кредити

Курсът разглежда практически приложения на нови дигитални технологии в различни етапи от процеса на планиране и контрол.

Лектори са арх. Даниела Иванова, Коста Върбанов, инж. Станислас Дерменджиев, инж. Драго Милчев.

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения.


Брой кредити: без кредити

Курсът разглежда съвременни софтуерни решения и използването на софтуер за по-ефикасен мениджмънт и управление на ресурсите на организацията.

Лектори са инж. Франческа Белтран, Никола Добрев, д-р Христо Христозов

Курсът е част от обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", проведено между 03-23 юни 2020, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Научно-технически съюз по строителство в България, in2it, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения. 


Брой кредити: без кредити